Thứ năm, 13/6/2024
Đại học Tây Bắc

Chăn nuôi

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7620105 15 D08

Mã ngành
7620105
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
D08