Thứ năm, 23/5/2024
Đại học Vinh

Chăn nuôi

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7620105 17 A00, B00, B08, D01

Mã ngành
7620105
Điểm chuẩn
17
Tổ hợp môn
A00, B00, B08, D01