Thứ sáu, 24/3/2023
Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Chăn nuôi

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7620105 15.5 A00, B00, C02, D01

Mã ngành
7620105
Điểm chuẩn
15.5
Tổ hợp môn
A00, B00, C02, D01