Thứ sáu, 19/7/2024
Đại học Nông Lâm - Đại học Huế

Chăn nuôi

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7620105 16 A00, A02, B00, D08

Mã ngành
7620105
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
A00, A02, B00, D08