Thứ sáu, 2/6/2023
Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai

Khoa học cây trồng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7620110 14.5 A00, B00, C02, D01

Mã ngành
7620110
Điểm chuẩn
14.5
Tổ hợp môn
A00, B00, C02, D01