Thứ ba, 21/9/2021
Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai

Khoa học cây trồng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7620110 A00, B00, C02, D01

B00

Mã ngành
7620110
Điểm chuẩn
Tổ hợp môn
A00, B00, C02, D01
Ghi chú
B00