Thứ bảy, 22/6/2024
Đại học Tân Trào

Khoa học cây trồng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7620110 15 A00, B00

Mã ngành
7620110
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00, B00