Thứ ba, 5/7/2022
Đại học Hùng Vương

Khoa học cây trồng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7620110 17 A00, B00, D07, D08

Mã ngành
7620110
Điểm chuẩn
17
Tổ hợp môn
A00, B00, D07, D08