Thứ ba, 30/5/2023
Đại học Hùng Vương

Khoa học cây trồng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7620110 16 A00, B00, D07, D08

Mã ngành
7620110
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
A00, B00, D07, D08