Chủ nhật, 19/5/2024
Đại học Hùng Vương

Khoa học cây trồng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7620110 14 A00, B00, D07, D08

Mã ngành
7620110
Điểm chuẩn
14
Tổ hợp môn
A00, B00, D07, D08