Thứ bảy, 22/6/2024
Đại học Hà Tĩnh

Khoa học cây trồng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7620110 16 A00

Mã ngành
7620110
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
A00