Thứ tư, 22/9/2021
Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Khoa học cây trồng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7620110 13 B02

Mã ngành
7620110
Điểm chuẩn
13
Tổ hợp môn
B02