Chủ nhật, 21/4/2024
Đại học Nông Lâm - Đại học Huế

Khoa học cây trồng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7620110 15 A00, B00, B04, D08

Mã ngành
7620110
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00, B00, B04, D08