Thứ năm, 13/6/2024
Đại học Tây Nguyên

Bảo vệ thực vật

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7620112 15 A00

Mã ngành
7620112
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00