Thứ ba, 21/9/2021
Đại học Tây Nguyên

Bảo vệ thực vật

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7620112 A02, B08

Mã ngành
7620112
Điểm chuẩn
Tổ hợp môn
A02, B08