Thứ sáu, 9/6/2023
Đại học Bạc Liêu

Bảo vệ thực vật

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7620112 18 A00, B00, D07, D90

Mã ngành
7620112
Điểm chuẩn
18
Tổ hợp môn
A00, B00, D07, D90