Chủ nhật, 3/7/2022
Đại học Bạc Liêu

Bảo vệ thực vật

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7620112 15 A02, A16, B00, D90

Mã ngành
7620112
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A02, A16, B00, D90