Thứ năm, 16/9/2021
Đại Học Lâm Nghiệp ( Cơ sở 1 )

Bảo vệ thực vật

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7620112 17 A00, A16, B00, D01

Mã ngành
7620112
Điểm chuẩn
17
Tổ hợp môn
A00, A16, B00, D01