Chủ nhật, 4/12/2022
Đại học Hồng Đức

Bảo vệ thực vật

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7620112 15.5 A00, B00, B03, D08

Xét theo học bạ có điểm môn học thuộc tổ hợp môn xét tuyển không nhỏ hơn 6,0 (theo thang điểm 10)

Mã ngành
7620112
Điểm chuẩn
15.5
Tổ hợp môn
A00, B00, B03, D08
Ghi chú
Xét theo học bạ có điểm môn học thuộc tổ hợp môn xét tuyển không nhỏ hơn 6,0 (theo thang điểm 10)