Thứ sáu, 24/3/2023
Đại học Nông Lâm Bắc Giang

Bảo vệ thực vật

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7620112 13 A00, A01, B00, D01

Mã ngành
7620112
Điểm chuẩn
13
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D01