Thứ ba, 23/4/2024
Đại học Quảng Nam

Bảo vệ thực vật

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7620112 14 A02

Mã ngành
7620112
Điểm chuẩn
14
Tổ hợp môn
A02