Thứ ba, 21/3/2023
Đại học Quảng Nam

Bảo vệ thực vật

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7620112 13 A02, B00, B02, B04, D08

Mã ngành
7620112
Điểm chuẩn
13
Tổ hợp môn
A02, B00, B02, B04, D08