Thứ năm, 23/9/2021
Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Bảo vệ thực vật

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7620112 13 B02

Mã ngành
7620112
Điểm chuẩn
13
Tổ hợp môn
B02