Chủ nhật, 2/4/2023
Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Bảo vệ thực vật

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7620112 B02

Mã ngành
7620112
Điểm chuẩn
Tổ hợp môn
B02