Thứ năm, 13/6/2024
Đại học Quốc tế Hồng Bàng

Quản trị khách sạn (chương trình liên kết với Đại học nước ngoài)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7810201_LK 15 A00, A01, C00, D01

Mã ngành
7810201_LK
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00, A01, C00, D01