Thứ ba, 21/3/2023
Đại học Quy Nhơn

Quản lý đất đai

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7850103 18 B00, C04, D01

Mã ngành
7850103
Điểm chuẩn
18
Tổ hợp môn
B00, C04, D01