Thứ hai, 20/9/2021
Đại học Quy Nhơn

Quản lý đất đai

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7850103 14 A00, B00, C04

Mã ngành
7850103
Điểm chuẩn
14
Tổ hợp môn
A00, B00, C04