Thứ tư, 22/9/2021
Đại học Tây Nguyên

Quản lý đất đai

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7850103 15.5 A00, A01

TTNV <= 3

Mã ngành
7850103
Điểm chuẩn
15.5
Tổ hợp môn
A00, A01
Ghi chú
TTNV <= 3