Chủ nhật, 19/5/2024
Đại học Mỏ - Địa chất

Quản lý đất đai

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7850103 19.5 A00, C04, D01, D10

Mã ngành
7850103
Điểm chuẩn
19.5
Tổ hợp môn
A00, C04, D01, D10