Thứ sáu, 2/6/2023
Đại học Lâm nghiệp (Cơ sở 1)

Quản lý đất đai

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7850103 15.5 A00, A16, B00, D01

Xét học bạ lấy 18 điểm

Mã ngành
7850103
Điểm chuẩn
15.5
Tổ hợp môn
A00, A16, B00, D01
Ghi chú
Xét học bạ lấy 18 điểm