Chủ nhật, 26/9/2021
Đại học Kinh tế quốc dân

Quản lý đất đai

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7850103 27.05 A01, D01, D07

Mã ngành
7850103
Điểm chuẩn
27.05
Tổ hợp môn
A01, D01, D07