Chủ nhật, 19/5/2024
Đại học Kinh tế quốc dân

Quản lý đất đai

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7850103 26.55 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7850103
Điểm chuẩn
26.55
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07