Chủ nhật, 1/10/2023
Đại học Hồng Đức

Quản lý đất đai

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7850103 15 A00, B00, C14, C20

Mã ngành
7850103
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00, B00, C14, C20