Thứ hai, 20/3/2023
Đại học Nông Lâm Bắc Giang

Quản lý đất đai

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7850103 13 A00, A01, B00, D01

Mã ngành
7850103
Điểm chuẩn
13
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D01