Thứ ba, 30/5/2023
Đại học Tài nguyên và Môi trường TP HCM

Quản lý đất đai

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7850103 29 A00, A01, B00, D01

Mã ngành
7850103
Điểm chuẩn
29
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D01