Thứ hai, 20/9/2021
Đại học Vinh

Quản lý đất đai

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7850103 15.5 A00, B00, D01

Mã ngành
7850103
Điểm chuẩn
15.5
Tổ hợp môn
A00, B00, D01