Chủ nhật, 14/4/2024
Đại học Vinh

Quản lý đất đai

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7850103 17 A00, B00, B08, D01

Mã ngành
7850103
Điểm chuẩn
17
Tổ hợp môn
A00, B00, B08, D01