Thứ ba, 21/3/2023
Đại học Kinh Tế Nghệ An

Quản lý đất đai

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7850103 17.55 A00, A01, B00, D01

Mã ngành
7850103
Điểm chuẩn
17.55
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D01