Thứ năm, 13/6/2024
Đại học Kinh Tế Nghệ An

Quản lý đất đai

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7850103 16 A00

Mã ngành
7850103
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
A00