Chủ nhật, 3/7/2022
Đại học Kinh Tế Nghệ An

Quản lý đất đai

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7850103 14 A00, A01, B00, D01

Mã ngành
7850103
Điểm chuẩn
14
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D01