Thứ tư, 22/3/2023
Đại học Nam Cần Thơ

Quản lý đất đai

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7850103 16 A00, A02, B00, C08

Mã ngành
7850103
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
A00, A02, B00, C08