Thứ sáu, 12/7/2024
Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Quản lý đất đai

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7850103 15 A00, A01, B00, D10

Mã ngành
7850103
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D10