Chủ nhật, 3/7/2022
Đại học Nông Lâm - Đại học Huế

Quản lý đất đai

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7850103 16 A00, B00, C00, C04

Mã ngành
7850103
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
A00, B00, C00, C04