Chủ nhật, 21/4/2024
Đại học Quy Nhơn

Công nghệ thực phẩm

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7540101 15 A00, B00, C02, D07

Mã ngành
7540101
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00, B00, C02, D07