Chủ nhật, 14/4/2024
Đại học Công Nghệ Đông Á

Công nghệ thực phẩm

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7540101 19.5 A00

Mã ngành
7540101
Điểm chuẩn
19.5
Tổ hợp môn
A00