Thứ năm, 1/12/2022
Đại học Công Nghệ Đông Á

Công nghệ thực phẩm

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7540101 15.5 A00, A01, A02, B00

Mã ngành
7540101
Điểm chuẩn
15.5
Tổ hợp môn
A00, A01, A02, B00