Thứ bảy, 25/3/2023
Đại học Lạc Hồng

Công nghệ thực phẩm

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7540101 19 A00, B00, C02, D01

Mã ngành
7540101
Điểm chuẩn
19
Tổ hợp môn
A00, B00, C02, D01