Thứ sáu, 19/7/2024
Đại học Lạc Hồng

Công nghệ thực phẩm

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7540101 15.05 A00, B00, C02, D01

Mã ngành
7540101
Điểm chuẩn
15.05
Tổ hợp môn
A00, B00, C02, D01