Thứ ba, 21/9/2021
Đại học Bà Rịa Vũng Tàu

Công nghệ thực phẩm

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7540101 A00, B00, B02, C08

B00

Mã ngành
7540101
Điểm chuẩn
Tổ hợp môn
A00, B00, B02, C08
Ghi chú
B00