Thứ sáu, 1/7/2022
Đại học Khoa Học Và Công Nghệ Hà Nội

Công nghệ thực phẩm

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7540101 27 A00, B00, D07, D08

Mã ngành
7540101
Điểm chuẩn
27
Tổ hợp môn
A00, B00, D07, D08