Thứ sáu, 24/3/2023
Đại học Khoa Học Và Công Nghệ Hà Nội

Công nghệ thực phẩm

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7540101 22 A00, A02, B00, D07

Mã ngành
7540101
Điểm chuẩn
22
Tổ hợp môn
A00, A02, B00, D07