Thứ sáu, 19/7/2024
Đại học Công nghiệp Hà Nội

Công nghệ thực phẩm

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7540101 23.51 A00, B00, D07

Mã ngành
7540101
Điểm chuẩn
23.51
Tổ hợp môn
A00, B00, D07