Thứ bảy, 2/7/2022
Đại học Công nghiệp Hà Nội

Công nghệ thực phẩm

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7540101 23.75 A00, B00, D01, D07

Toán >=7.6 NV<=3

Mã ngành
7540101
Điểm chuẩn
23.75
Tổ hợp môn
A00, B00, D01, D07
Ghi chú
Toán >=7.6 NV<=3