Chủ nhật, 24/9/2023
Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long

Công nghệ thực phẩm

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7540101 15 B00

Mã ngành
7540101
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
B00