Thứ tư, 22/9/2021
Đại học Sao Đỏ

Công nghệ thực phẩm

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7540101 14 A00, A09, B00, D01

Điểm chuẩn học bạ: 18 điểm

Mã ngành
7540101
Điểm chuẩn
14
Tổ hợp môn
A00, A09, B00, D01
Ghi chú
Điểm chuẩn học bạ: 18 điểm