Thứ hai, 20/5/2024
Đại học Sao Đỏ

Công nghệ thực phẩm

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7540101 16 A00

Mã ngành
7540101
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
A00