Chủ nhật, 2/4/2023
Đại học Nông Lâm Bắc Giang

Công nghệ thực phẩm

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7540101 13 A00, A01, B00, D01

Mã ngành
7540101
Điểm chuẩn
13
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D01