Thứ năm, 1/6/2023
Đại học Dân Lập Duy Tân

Công nghệ thực phẩm

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7540101 15.5 A00, A16, B00, C01

Xét học bạ: 18

Mã ngành
7540101
Điểm chuẩn
15.5
Tổ hợp môn
A00, A16, B00, C01
Ghi chú
Xét học bạ: 18