Thứ bảy, 15/6/2024
Đại học Dân Lập Duy Tân

Công nghệ thực phẩm

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7540101 18 A00

Mã ngành
7540101
Điểm chuẩn
18
Tổ hợp môn
A00