Thứ hai, 26/9/2022
Đại học Dân Lập Duy Tân

Công nghệ thực phẩm

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7540101 14 A00, A16, B00, C01

Mã ngành
7540101
Điểm chuẩn
14
Tổ hợp môn
A00, A16, B00, C01