Thứ ba, 25/6/2024
Đại học Công nghệ Sài Gòn

Công nghệ thực phẩm

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7540101 14 A00, B00, B08, C01, D07

Mã ngành
7540101
Điểm chuẩn
14
Tổ hợp môn
A00, B00, B08, C01, D07