Thứ tư, 22/9/2021
Đại học Công nghiệp Vinh

Công nghệ thực phẩm

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7540101 15.5 A00, A01, A02, B00

Xét học bạ 18 điểm, không môn nào dưới 6 điểm

Mã ngành
7540101
Điểm chuẩn
15.5
Tổ hợp môn
A00, A01, A02, B00
Ghi chú
Xét học bạ 18 điểm, không môn nào dưới 6 điểm