Thứ năm, 23/9/2021
Đại học Nam Cần Thơ

Công nghệ thực phẩm

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7540101 A00

Mã ngành
7540101
Điểm chuẩn
Tổ hợp môn
A00