Chủ nhật, 3/7/2022
Đại học Nam Cần Thơ

Công nghệ thực phẩm

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7540101 19 A00, A02, B00, D07

Mã ngành
7540101
Điểm chuẩn
19
Tổ hợp môn
A00, A02, B00, D07