Thứ hai, 20/9/2021
Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Công nghệ thực phẩm

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7540101 C04, D10

Mã ngành
7540101
Điểm chuẩn
Tổ hợp môn
C04, D10