Thứ sáu, 24/3/2023
Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Công nghệ thực phẩm

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7540101 18.5 A00, B00, C02, D01

Mã ngành
7540101
Điểm chuẩn
18.5
Tổ hợp môn
A00, B00, C02, D01