Thứ hai, 22/4/2024
Đại học Nông Lâm - Đại học Huế

Công nghệ thực phẩm

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7540101 16 A00, B00, B04, D08

Mã ngành
7540101
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
A00, B00, B04, D08