Thứ năm, 23/9/2021
Đại học Yersin Đà Lạt

Công nghệ thực phẩm

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7540101 15 A00, B00, C08, D07

Mã ngành
7540101
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00, B00, C08, D07