Thứ bảy, 22/6/2024
Đại học Khoa Học Và Công Nghệ Hà Nội

Kỹ thuật cơ điện tử

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7520114 21.85 A00, A01, A02, D07

Mã ngành
7520114
Điểm chuẩn
21.85
Tổ hợp môn
A00, A01, A02, D07