Thứ ba, 25/6/2024
Đại học Quốc tế Hồng Bàng

Kỹ thuật cơ điện tử

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7520114 15 A00, A01, D01, D90

Mã ngành
7520114
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D90