Thứ hai, 22/4/2024
Đại học Kỹ Thuật Công Nghiệp - Đại học Thái Nguyên

Kỹ thuật cơ điện tử

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7520114 17 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7520114
Điểm chuẩn
17
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07